Advocaat Utrecht

L&I Advocaten

L&I Advocaten heeft solide ervaring met het adviseren van particulieren, algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), het MKB en multinationale ondernemingen die actief zijn in verschillende jurisdicties, regio’s en sectoren.

L&I Advocaten adviseert ondernemers bij nationale en internationale transacties fusies, overnames en herstructureringen maar ook bij de dagelijkse ondernemingsactiviteiten. L&I Advocaten adviseert ook algemeen nut beogende instellingen en particulieren. Indien nodig staat L&I Advocaten ondernemers, ANBI’s en bestuurders met raad en daad bij in fiscale, bestuursrechtelijke, contractuele en onderneming gerelateerde procedures.

Neem direct contact op met onze specialisten

Samad Laghmouchi
Advocaat / Attorney at Law

laghmouchi@liadvocaten.nl
030 291 99 20

Najat Idrissi
Advocaat / Attorney at Law

idrissi@liadvocaten.nl
030 291 99 20