Fiscaal strafrecht (FIOD-zaken)

Strafrecht

De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst en houdt zich o.a. bezig met het opsporen van financiële en belastingfraude.  Omdat de FIOD-ambtenaren gespecialiseerd zijn in bepaalde financieel en fiscaal gerelateerde zaken is het van groot belang dat een verdachte of getuige wordt bijgestaan door advocaten die eveneens gespecialiseerd zijn. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het fiscale recht en hebben kennis van het strafrecht en kunnen u prima bijstaan als u te maken krijgt met de FIOD (zowel als verdachte of als getuige). Komt u in aanraking met de FIOD? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze advocaten.

Advocatenkantoor Fiscaal Strafrecht

Een goed advocatenkantoor Fiscaal Strafrecht heb je nodig, indien je wordt beschuldigd van ernstige problemen met de fiscus. Strafrechtelijke vervolging zal kunnen ontstaan, indien je herhaaldelijk en opzettelijk niet voldoet aan de aan de fiscale verplichtingen. Een dergelijke vervolging is een van de laatste strohalmen die het fiscale strafrecht gebruikt om te zorgen dat je toch voldoet aan de fiscale
verplichtingen.

Wanneer je problemen krijgt met de belastingdienst zal men dat eerst op bestuursrechtelijk niveau willen afhandelen. Je krijgt van de belastingdienst een bestuurlijke boete, indien je geen aangifte gedaan hebt. Je krijgt, voordat je een boete krijgt, eerst nog een aanmaning waarbij er op aangedrongen wordt om de aangifte in te dienen. Wanneer je dit niet beantwoordt zal je in eerste instantie een boete krijgen.

Strafrechtelijke vervolging

De belastingdienst zal pas overgaan tot een strafrechtelijke vervolging wanneer je je meermalen opzettelijk niet houdt aan je fiscale verplichtingen. Dat zal het geval kunnen zijn wanneer je opzettelijk inkomsten op een frauduleuze manier tegenover de belastingdienst verzwijgt. Wanneer er fraudeonderzoeken plaatsvinden, zal je te maken krijgen met de FIOD, de Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst.

Een fiscale strafbeschikking

Wanneer je een strafbaar feit pleegt, legt de belastingdienst je daarvoor een straf op. In de meeste gevallen moet je dan een geldboete betalen. Een strafrechtelijke vervolging zal niet altijd leiden tot een zaak waarbij een strafrechter de zaak zal afhandelen. Wanneer men je woning wilt doorzoeken zal daarvoor toestemming nodig

Fiscaal advocatenkantoor

Omdat onze belastingwetten (het fiscaal strafrecht) behoorlijk ingewikkeld zijn, bestaat bij een geschil de mogelijkheid gebruik te maken van een fiscaal advocatenkantoor. Bij een vermeende belastingfraude is het daarom van groot belang dat je gebruik kunt maken van een gespecialiseerd fiscaal advocatenkantoor dat alles weet van fiscaal strafrecht. De belastingdienst of Uitvoeringsinstanties zal eerst de geschillen die er zijn ontstaan zelf trachten op te lossen. Lukt dit niet dan zal het geschil worden uitgeprocedeerd voor de belastingdienst van de Gerechtshoven of de sectoren Bestuursrecht van de Rechtbank.

Bij een dergelijk geval is het zeer belangrijk dat je gebruik kunt maken van een fiscaal advocaat. Hij weet precies wat je kunt en mag doen. Hij zal je daarbij met raad en daad bijstaan. Een advocaat is nooit goedkoop, maar een goede advocaat zal je altijd geld op kunnen leveren of besparen.

Neem direct contact op met onze specialisten

Samad Laghmouchi
Advocaat / Attorney at Law

laghmouchi@liadvocaten.nl
030 291 99 20

Najat Idrissi
Advocaat / Attorney at Law

idrissi@liadvocaten.nl
030 291 99 20