Kantoororganisatie en belangrijke informatie

Rechtsvorm

L&I Advocaten B.V. (L&I Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van waaruit advocaten een advocatenpraktijk uitoefenen.

KvK nummer 81906714
BTW nummer NL862264856B01

Adres

Niasstraat 1
3531 WR UTRECHT
T +31 30 29 19 920
F +31 84 88 44 720
info@liadvocaten.nl

Specialisatievereniging

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA is lid van de volgende specialisatievereniging(en):

 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

Advocaat mr. N. Idrissi is lid van de volgende specialisatievereniging(en):

 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

Rechtsgebiedenregister

Advocaat mr. A. Laghmouchi MBA heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Belastingrecht
 • Burgerlijk procesrecht
  • Beslag- en executierecht
  • Litigation
 • Ondernemingsrecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Strafrecht
  • Financieel economisch strafrecht
  • Fiscaal strafrecht

Advocaat mr. N. Idrissi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Belastingrecht
 • Strafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Financieel

Ons kantoor werkt normaliter op basis van een uurtarief. Wij zullen daarbij, voor zover mogelijk, een begroting maken van de vergoeding en kosten die u bij de uitvoering van de opdracht kunt verwachten. Zo weet u ook welke bijkomende kosten, zoals griffierechten, overige verschotten (deurwaarderskosten), btw, kosten van het inschakelen van experts, en dergelijke kunt verwachten. Afhankelijk van de opdracht kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt of een tot op zekere hoogte flexibel tarief worden afgesproken. In de regel werken wij op basis van een voorschot die in beginsel aangehouden wordt voor de duur van de opdracht en verrekend wordt met de eindfactuur.

Bij iedere nieuwe cliënt wordt bepaald in hoeverre er recht bestaat op gefinancierde rechtsbijstand en/ of de advocaat op basis van gefinancierde rechtsbijstand kan, wenst en zal procederen. Indien er gewerkt wordt op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) bent u normaliter een eigen bijdrage verschuldigd die onder meer afhankelijk is van uw inkomen. In bepaalde gevallen kunt u door het indienen van een peiljaarverleggingsverzoek een lagere eigen bijdrage verschuldigd zijn. Van belang is ook dat een resultaatsbeoordeling achteraf er onder meer toe kan leiden dat u het bedrag van de toevoeging, die verleend is om de kosten van rechtsbijstand te dekken, dient terug te betalen.

Zaakwaarneming

Bij afwezigheid (gepland of ongepland) van een advocaat van L&I Advocaten B.V. zal (indien en voorzover nodig) een waarnemend advocaat beschikbaar zijn. U kunt de contactgegevens van de waarnemer in voorkomende gevallen bij het kantoor opvragen.

Beroepsorganisatie

L&I Advocaten B.V. als advocatenkantoor en mr. A. Laghmouchi MBA, mr. N. Idrissi en mr. T. Khidous staan allen als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl (en behoren tot de Raad van de Orde van advocaten Midden Nederland) en volgen de beroepsverordening, richtlijnen en gedragsregels van deze organisatie. Deze regels zijn op te vragen via de Nederlandse Orde van Advocaten.

Beroepsaansprakelijkheid

L&I Advocaten B.V. heeft een adequate beroeps aansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is beschikbaar voor cliënten.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn verplicht de identiteit van hun cliënten te verifiëren. In de praktijk zal dit geschieden aan de hand van een wettig legitimatiebewijs, uittreksel Kamer van Koophandel en in bepaalde gevallen nadere documenten en informatie. De Verordening op de Advocatuur is op alle diensten van toepassing. Meer informatie over de cliëntidentificatie onder de Verordening op de Advocatuur vindt u hier.

Bij bepaalde diensten is (zonder uitzondering) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Meer informatie over de Wwft treft u hier aan.

Klachten- en Geschillenregeling

L&I Advocaten B.V. heeft in haar overeenkomsten en de daarbij behorende algemene voorwaarden de Geschillenregeling voor de advocatuur van toepassing verklaard. L&I Advocaten B.V. kent een klachtenregeling. Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier en hier.

Meer informatie over de geschillenregeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Stichting derdengelden

Het kantoor heeft een Stichting Beheer Derdengelden ter beschikking, echter zonder derdengeldenrekening en kan dus op dit moment geen derdengelden ontvangen. Deze stichting draagt de naam Stichting Beheer Derdengelden Laghmouchi Law en is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 59044586.