Vermogensdelicten

Strafrecht

L&I Advocaten staat ook cliënten bij die worden verdacht van witwassen, oplichting, fraude, verduistering of faillisementsfraude. Deze delicten zijn vaak zeer complex omdat vaak fiscale-, financiële en strafrechtelijke wetten van toepassing zijn. Het verdient dan ook aanbeveling een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

De kans op succes is het grootst als tijdig een gespecialiseerde advocaat wordt ingeschakeld waardoor in een vroeg stadium kan worden nagedacht over de kansen, risico’s en mogelijke strategieën. Onze advocaten zijn u hierbij graag van dienst.

Neem direct contact op met onze specialisten

Samad Laghmouchi
Advocaat / Attorney at Law

laghmouchi@liadvocaten.nl
030 291 99 20

Najat Idrissi
Advocaat / Attorney at Law

idrissi@liadvocaten.nl
030 291 99 20